Skip to main content

Biometrie en Identiteit
krachtig en complex

"Niet zozeer de techniek als wel de verantwoorde inzet van biometrie is van essentieel belang voor persoonsherkenning."

Ruud Huijts (VVBI-voorzitter)

Identiteit is wat iemand kenmerkt. Wij herkennen iemand aan zijn of haar identiteit. Zo kunnen wij op elkaar vertrouwen. Dit was altijd al belangrijk. Digitalisering maakt het nog belangrijker.

Biometrie is de techniek om iemand lichaams- en/of gedragskenmerken te bepalen. Biometrie helpt iemands identiteit vast te stellen.

Identiteit kent allerlei verschijningsvormen en biometrie is een complexe meetmethode. Van de combinatie wordt veel verwacht in de (nabije) toekomst.

De VVBI biedt (Nederlandstalige) informatie over biometrie in relatie tot identiteit en verbindt personen op dit vakgebied zonder branchevereniging voor bedrijven te zijn.

Blogs

De inzet van biometrie voor persoonsherkenning kent meerdere verschillende belanghebbenden. Een persoonsbelang, een bedrijfsbelang, een overheidsbelang en een maatschappelijk belang spelen allemaal een rol in onderlinge samenhang.
De VVBI is op 25 januari 2023 precies 10 jaar geleden opgericht. Enerzijds is er in de VVBI weinig spectaculairs gebeurd en anderzijds heeft dit tot veel onderhoudende bijeenkomsten geleid.

Bijeenkomsten

Op 11 april brengt de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) een objectief verhaal op het podium van het FiresSafety & Security Event in 's Hertogenbosch. Bezoekers van het (gratis) evenement zijn van harte welkom.
Op 11 april brengt de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) een objectief verhaal op het FiresSafety & Security Event in 's Hertogenbosch. Bezoekers d.w.z. leden, geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, de overheid, , kennis-instituten, studenten en anderen zijn van harte welkom.

Nieuws

De VVBI-jaarvergadering 2024 is op 11 april van 10:15 tot 11:25 u tijdens het FireSafety & Security Event in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch.
De VVBI heeft vanaf 2023 twee nieuwe bestuursleden: secretaris Cor Stolk en bestuurslid Eduard de Knegt.

Lidmaatschap

Het lidmaatschapschap van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit staat open voor iedereen met interesse in biometrie en identiteit in ruime zin. Organisaties kunnen  uitsluitend begunstiger worden.

Voor een kleine jaarlijkse vergoeding krijg je voordelen zoals gratis toegang tot de voor- en najaarsbijeenkomst.

Identiteitsfraude

Te melden bij CMI

Bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Ze kopen bijvoorbeeld op naam van iemand anders spullen zonder te betalen. Als je vermoedt dat je slachtoffer bent van identiteitsfraude, moet je direct een aantal maatregelen nemen.
Het Centraal Meld- en informatiepunt Identiteitsfraude en -fouten (CMI) is een initiatief van de Nederlandse overheid. Het CMI begeleidt je als je identiteit is misbruikt of als je persoonsgegevens bij de overheid niet kloppen. Je kunt er ook meldingsformulieren identiteitsfraude vinden.