Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst 2018

Thema: Biometrie in Toegangscontrole
Datum: dinsdag 24 april 2018
Locatie: Heras Experience Center, Industrieweg 18, Oirschot
Kom ook!
Zie uitnodiging  en meld u tijdig aan bij het secretariaat.
Capaciteit is beperkt.

VVBI voorjaarsbijeenkomst 2018 1200x600

Volledige rechtsbevoegdheid voor VVBI

Geschreven door Webmaster.

Sinds 21 april 2015 kent de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) een volledige rechtsbevoegdheid. Op die dag zijn penningmeester René Besselink en voorzitter Ruud Huijts bij de notaris in Alblasserdam geweest om de statuten aldaar te laten passeren.

De Algemene Vergadering van de VVBI had op 26 maart 2015 de gewijzigde concept statuten besproken, enkele wijzigingen aangebracht en met opname in een notariële akte ingestemd. Met de opname van de statuten in notariële akte is de oprichting van de VVBI voltooid.

Agenda Algemene Vergadering 2015

Geschreven door Ruud Huijts.

De tweede Algemene Vergadering van de Vereniging Voor Identiteit & Biometrie is op 26 maart 2015. De ledenvergadering gaat vooraf aan de Voorjaarsbijeenkomst en begint om 11.00 uur. De zaal is open vanaf 10.30 uur. VVBI-leden kunnen na afloop gebruik maken van een lunch. De locatie is EIC Mainport Rotterdam op Rozenburg (expositie is toegankelijk). Opgeven en afmelden bij de secretaris. De agenda luidt:

Voorjaarsbijeenkomst op 26 maart 2015 (vooraankondiging)

Geschreven door Ruud Huijts.

De Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI) is voorzien op donderdagmiddag 26 maart 2015. Identiteitsmanagement en de rol van biometrie staan centraal. Er wordt nog aan het definitieve programma gewerkt. De bijeenkomst staat open voor leden. Andere geïnteresseerden zijn welkom tegen vergoeding. Voorafgaand zal de jaarlijkse ledenvergadering van de VVBI gehouden worden. Meer details volgen nog. Vragen kunnen aan het secretariaat gesteld worden.Eenvoudig beeld van ledenvergadering

Identiteit en biometrie op 26 maart 2015 bij EIC in Rotterdam

Geschreven door Webmaster.

Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst 2015

Op donderdagmiddag 26 maart 2015 organiseert de Vereniging Voor Biometrie en Identiteit (VVBI) voor leden en niet-leden haar Voorjaarsbijeenkomst. Naast interessante lezingen is er gelegenheid onderlinge contacten te leggen, informatie uit te wisselen en kennis te delen op de mooie locatie van EIC Rotterdam. U bent van harte welkom!

Contributie 2015

Geschreven door René Besselink.

50-EUR-biljetten-160x120Op 9 januari 2015 zijn de facturen voor de contributie verstuurd. Het lidmaatschap van de VVBI bedraagt € 50 voor 2015. Het verzoek is tijdig te betalen.
Het bestuur heeft besloten geen automatische incasso uit te voeren, want dit leverde in praktijk (te) veel problemen. Mocht uw factuuradres niet correct zijn, wordt u verzocht de juiste gegevens door te geven aan het secretariaat.
Verder informatie is bij de penningmeester te verkrijgen.