Biometrie kan veilig betalen bevorderen

Geschreven door De Nederlandse Bank.

Uit persbericht van de De Nederlandse Bank d.d.1 juni 2017:
Uitkomsten MOB-vergadering 31 mei 2017

(MOB: Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer)

Biometrie wordt steeds vaker gebruikt voor identificatie en autorisatie bij mobiel bankieren en betalen. In de apps van de meeste banken kan bijvoorbeeld de vingerafdruklezer worden gebruikt om in te loggen en om overboekingen te doen. Dit verhoogt het gebruiksgemak en deels ook de toegankelijkheid. Het MOB heeft verschillende toepassingen van biometrie in het betalingsverkeer getoetst aan de hand van het innovatiebeoordelingskader uit 2015. De conclusie is dat biometrie kan bijdragen aan de veiligheid van betalingsverkeer, maar dit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. Het MOB heeft haar zorgen uitgesproken over potentiële frauderisico’s en privacyaspecten bij de huidige snelle ontwikkelingen in het gebruik van biometrie. Het MOB roept aanbieders van betaalproducten op om de consument goed te informeren omtrent het veilig gebruik van biometrische identificatie en authenticatie. Daarnaast vraagt het MOB deze aanbieders het ontwerp van biometrische toepassingen vroegtijdig af te stemmen met belangengroepen, om zo te zorgen voor optimale bruikbaarheid en toegankelijkheid. De analyse zal op de website van DNB worden gepubliceerd.