Gaat face morphing een probleem geven?

Geschreven door Ruud Huijts op vrijdag, 22 september 2017. Gepost in Blog

Gaat face morphing een probleem geven?

Krijgen wij met face morphing een serieus veiligheidsprobleem? De gelaatsfoto van een persoon wordt met die van een ander gecombineerd. Biometriesystemen herkennen beide gezichten van de vermengde foto. Niet fijn.

Is face morphing een risico?

Ondertussen is dit voor mij een retorische vraag geworden. Face morphing beschouw ik als een serieus risico van biometrisch identificatie. Het gaat om gelaatsherkenning aan de hand van foto’s. Al onze paspoorten en id-kaarten zijn van een pasfoto voorzien. En deze documenten zijn onze vertrouwde (en enige) documenten om ons te kunnen identificeren.
Face morphing veroorzaakt twijfel over de betrouwbaarheid van onze identiteitsdocumenten, automatische paspoortcontrole, etc. en daarmee over identificatie. Ik moet er niet aan denken, dat iemand zich voor een ander uitgeven kan door een gemorfde foto te gebruiken. Vooral als dit met officiële reisdocumenten mogelijk is!

Face morphing dient eerst in groter verband als risico gezien te worden. Daarna zal waarschijnlijk bezien worden hoe met dit risico om te gaan. In Nederland draaien wij (ook) al een beetje warm. Dat stelt mij gerust. Voor alles, dus ook voor face morphing, is een oplossing, maar die komt zelden vanzelf.

Workshop is mooi podium voor face morphing

Op 11 juli 2017 was er een workshop over biometrie die helemaal gericht was op face morphing. Hiervoor waren mensen uit het  werkveld (waaronder ik) uitgenodigd. Zo’n 70 personen vonden het onderwerp belangrijk genoeg om naar Den Haag te komen. De organisatie lag in handen van de Biometric Pattern Recognition Group van de Universiteit Twente in samenwerking met o.a. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).  Ik vond de bijeenkomst zeer verhelderend. Soms beangstigend, wanneer het relatieve gemak van fotobewerking (morphing) aan de orde kwam.
De dag erna was er nog een besloten workshop (zonder mij). Voor zover goed begrepen kwam hier de “harde” kern bijeen, mensen die dagelijks met identiteitsgegevens, reisdocumenten e.d. te maken hebben zoals RvIG, politie, marechaussee, etc.  Hopelijk zal dit  prima initiatief opvolging krijgen en vruchten afwerpen.

Krijgt face morphing voldoende aandacht?

Face morphing heeft met de workshop even aandacht gekregen. De vraag is, of de aandacht ook structureel vastgehouden zal kunnen worden. Het mogelijke risico van face morphing lijkt mij groot genoeg. Maar is het ook een urgent of actueel probleem? Waarschijnlijk weet niemand dit op dit moment. Vaak ebt de aandacht dan weg, tot er iets goed misgaat. Ik ben van het type ‘voorkomen is beter dan genezen’. In mijn beleving is deze aanpak ook efficiënter.  Ik hoop dat de beleidsmakers in Den Haag (en Europa) er ook zo over denken. Des te meer omdat de oplossing voor face morphing naast nieuwe technologie ook ongetwijfeld procesmatige aanpassing van ons (“achterhaalde”) aanvraagproces van reisdocumenten vereist.

Zouden ook onze VVBI-leden zich als collectief misschien meer moeten uitlaten over dit soort kwesties?

e-gates Aeroporto Lisboa

Over de auteur

Ruud Huijts

Ruud Huijts

Ruud is mede-oprichter en voorzitter van de Vereniging Voor Biometrie & Identiteit (VVBI). Hij is als zelfstandig onafhankelijk adviseur werkzaam vanuit SAMENZICHT Consultancy. Ruud heeft zich met (de organisatie van) biometrie en identiteit beziggehouden bij o.a.  Regiopolitie Amsterdam-Amstelland, Dienst Justitiële Inrichtingen en Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is van mening, dat biometrie juist in het digitale tijdperk noodzakelijk is om personen betrouwbaar te herkennen zonder afbreuk aan privacy te doen. 

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen

Bestuursleden VVBI

Deze personen vormen het bestuur van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit:

Voorzitter Ruud Huijts
Secretaris Ron van Troost
Penningmeester René Besselink
Public Relations Werner Roest
Kennisrelaties Arnout Ruifrok

Help mee aan vvbi.nl

De Vereniging voor Biometrie & Identiteit (VVBI) bestaat sinds 25 januari 2013. Help mee van deze website een informatief platform voor biometrie en identiteit te maken, dat zijn weerga niet kent.

Lever materiaal en/of ideeën aan!
Stuur een e-mail naar de beheerder/voorzitter Ruud Huijts.